Увс АХ-ны гадна Металл рамтай шилэн хаалга, хана нийлүүлэх, угсрах ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь “TN01097-Увс АХ-ны гадна Металл рамтай шилэн хаалга, хана нийлүүлэх, угсрах ажил” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг  ирүүлнэ үү.   

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг    Хангамжийн менежер Нямгэрэлээс  лавлаж болно.    
  Утас: 89881826 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас 89881938 
  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net  
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN01097
  Нийтэлсэн огноо 2019-09-11 03:13:24
  Эцсийн хугацаа 2019-09-13 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал шилэн хана
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "2" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй
  • Хог хагдлыг тусгай хогийн цэг дээр тээвэрлэж хаяна.
  • Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдалыг хангаж ажиллана.
  • Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал ,тээврийн зардал, томилолтын зардал, хог хаягал зөөж хаях тээврийн зардал, алслалын нэмэгдэл, машин механизмын зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  • Гэрээт ажлыг гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 40 хоногт багтааж гүйцэтгэх
  • Тендерт оролцогч байгууллага нь өөрсдийн материалын тодорхойлол, техникийн үзүүлэлт загварыг тендерийн баримт бичигт хавсаргана.
  Тусгай шаардлагууд

  1.Анхааруулга:

  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан хаалгануудыг  хугацаанд нь нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  7. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  8. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Бараа материалын зардал, тээврийн зардал, НӨАТ, гааль орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  9. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  10. Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.

  4 Ажлын даалгаварт заасан тоо ширхэгийн дагуу чанарын шаардлага хангасан хаалгануудыг хуанлийн 20 хоногт нийлүүлнэ.

  1. Ижил төрлийн бараа материал нийлүүлж байсан туршлагатай  байх
  2. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  нийлүүлэгч талын танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  3. 10. Номин ХХК-н чанар,стандартад нийцсэн байх/Ажлын даалгавар болон зураг үзэх/
  4. Нийлүүлэгдэх бараа чанар, стандартын  шаардлага хангаагүйгээс үүссэн хохирлыг бүрэн хариуцах
  5. Шалгарсан харилцагч нь Увсын барилга дээр очиж нарийн хэмжилт хийх /тухайн тээврийн зардал бараа нийлүүлэгч тал хариуцна/
  6. Хуанлийн 40 хоногт хийж хүлээлгэн өгнө.
  7. Увсруу хүргэх тээврийн зардал ороогүй байхаар үнэ өгөх
  8. Улаанбаатараас тухайн барааг увс руу тээвэрлэх машинд ачиж өгөх .

   Сүүлийн 2жилд /2017, 2018 он/ хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл

   Санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 2жилийн/ 2017, 2018 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/

   Харьяалагдах банк, татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон холбогдох байгууллагаас тодорхойлолт ирүүлнэ.

  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
 • Та уг тендерт оролцоогүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01190 2020-02-19 09:26:17 2020-03-09 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Их монгол супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01187 2020-02-05 06:50:03 2020-02-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Өнөр плаза супермаркетын хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01183 2020-01-27 02:12:35 2020-02-06 06:40:00
  Төлөв: Хаасан
  Өнөр плаза дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01172 2019-12-27 06:51:45 2020-01-09 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  СХД-н 1-р хороо, Өнөр плаза, Номин худалдааны төвийн барилгын салхивч, эйркондишн угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01171 2020-01-02 02:17:03 2020-01-16 04:00:00
  Төлөв: Хаасан