Нэг жилийн цэвэрлэгээний бодис нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Баримт бичиг хүлээн авч байна
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь “TN01086 Нэг жилийн цэвэрлэгээний бодис нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.   

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   Хангамжийн мэргэжилтэн Нямгэрэлээс лавлаж болно.   
   Утас: 89881826  
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежер М.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас 89881938
  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net   
 • Захиалагч Номин Тав Трейд ХХК
  Дугаар TN01086
  Нийтэлсэн огноо 2019-09-09 07:30:56
  Эцсийн хугацаа 2019-09-23 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа
  Дэд ангилал Цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэл
  Баталгаат хугацаатай эсэх Баталгаат хугацаа шаардлагагүй
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "1" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй *Ажлын даалгаварт заагдсан чанар үзүүлэлтийг хангах . Өөр брендийн бүтээгдэхүүн байж болно.
  *Хүний биед хор нөлөөгүй , харшил үүсгэдэггүй байх .
  *Ахуйн зориулалттай бус үйлвэрлэл үйлчилгээ цэвэрлэгээний зориулалтаар хэрэглэдэг  байх .
  *Тухайн бүтээгдэхүүний хэмжих нэгжээр(ширхэг,боодол,хос.литр..г.м)тооцоолж үнэ өгөх . 
  *Бодис шингэлж найруулдаг байж болох (найруулахгүй шууд хэрэглэгдэг ч байж болно) ба найруулж шингэлсэний дараа тухайн бүтээгдэхүүний чанар үзүүлэлт хэвээр байх. Найруулсны дараах хэмжээгээр тооцож үнэ өгөх.
  Жишээ нь : Тухайн найруулдаг 1л бүтээгдэхүүний үнэ нь 10000 төгрөг , нэг литр усанд 100гр бүтээгдэхүүн буюу 1:100гр харьцаатай хийж шингэлж хэрэглэдэг бол тухайн  шингэлээгүй нэг литр бүтээгдэхүүнийг үнийг шингэлсэний дараа 10 литр бүтээгдэхүүн болохоор тооцолж, нэг литр бүтээгдэхүүний үнийг 1000төгрөг буюу нэгжид шилжүүлэн тооцолж үнэ өгнө . 
  *Захиалгыг график хувиарын дагуу тасалдал үүсгэхгүй нийлүүлдэг байх.
  *Хамгийн багадаа Номингийн 5 салбар дэлгүүрүүдээр шууд хүргэлт хийх боломжтой байх.
  Тусгай шаардлагууд 1.Анхааруулга:
  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан цэвэрлэгээний бодисуудыг  жилийн хугацаанд графикийн дагуу нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг заавал бэлтгэн өгөхба хэрэв өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
   
  1. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  2. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Бараа материалын зардал,тээврийн зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  3. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  4. Сүүлийн 1 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  5. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна.
  Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ. 6.Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа:  Гэрээ байгуулсанаас хойш  жилийн хугацаанд улирал дутамд заасан тоо хэмжээгээр  тасралтгүй нийлүүлэх8.Энэ чиглэлийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж байсан туршлагатай байх /гэрээ актаар баталгаажуулах/
  1. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  • 10.*Ажлын даалгаварт заагдсан чанар үзүүлэлтийг хангах . /Өөр брендийн бүтээгдэхүүн байж болно./
  • *Хүний биед хор нөлөөгүй , харшил үүсгэдэггүй байх .
  • *Ахуйн зориулалттай бус үйлвэрлэл үйлчилгээ цэвэрлэгээний зориулалтаар хэрэглэдэг  байх .
  • *Тухайн бүтээгдэхүүний хэмжих нэгжээр(ширхэг,боодол,хос.литр..г.м)тооцоолж үнэ өгөх . 
  • *Бодис шингэлж найруулдаг байж болох (найруулахгүй шууд хэрэглэгдэг ч байж болно) ба найруулж шингэлсэний дараа тухайн бүтээгдэхүүний чанар үзүүлэлт хэвээр байх. Найруулсны дараах хэмжээгээр тооцож үнэ өгөх.
  Жишээ нь : Тухайн найруулдаг 1л бүтээгдэхүүний үнэ нь 10000 төгрөг , нэг литр усанд 100гр бүтээгдэхүүн буюу 1:100гр харьцаатай хийж шингэлж хэрэглэдэг бол тухайн  шингэлээгүй нэг литр бүтээгдэхүүнийг үнийг шингэлсэний дараа 10 литр бүтээгдэхүүн болохоор тооцолж, нэг литр бүтээгдэхүүний үнийг 1000төгрөг буюу нэгжид шилжүүлэн тооцолж үнэ өгнө . 
  • *Захиалгыг график хувиарын дагуу тасалдал үүсгэхгүй нийлүүлэх
  • *Хамгийн багадаа Номингийн 5 салбар дэлгүүрүүдээр шууд хүргэлт хийх боломжтой байх.
   
  • Тендерийн ажлын даалгаварыг  хавсралтаас үзнэ үү.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Нэг жилийн цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01085 2019-09-09 08:29:22 2019-09-23 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Увс Агуулах худалдааны гадна хаалганууд
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01067 2019-08-21 00:59:08 2019-08-27 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хүнсний Үйлдвэрлэлийн салбарт махны цехийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01055 2019-08-26 02:09:32 2019-09-12 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Увс аймаг фасадны материал
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01017 2019-06-20 03:09:45 2019-06-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Увс аймаг фасадны материал
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01016 2019-06-20 03:10:40 2019-06-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан