Нэг жилийн цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь “TN01085 Нэг жилийн цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.   

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   Хангамжийн мэргэжилтэн Нямгэрэлээс лавлаж болно.    
  Утас: 89881826  
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас 89881938
  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net    
 • Захиалагч Номин Тав Трейд ХХК
  Дугаар TN01085
  Нийтэлсэн огноо 2019-09-09 08:29:22
  Эцсийн хугацаа 2019-09-23 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа
  Дэд ангилал Цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэл
  Баталгаат хугацаатай эсэх Баталгаат хугацаа шаардлагагүй
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "1" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  *Ажлын даалгаварт заагдсан чанар үзүүлэлтийг хангах .  Өөр брендийн бүтээгдэхүүн байж болно.
  *Хүний биед хор нөлөөгүй , харшил үүсгэдэггүй байх .
  *Үйлчилгээ цэвэрлэгээний зориулалтаар хэрэглэдэг материал байх .
  *Тухайн бүтээгдэхүүний хэмжих нэгжээр(ширхэг,боодол,хос...г.м)тооцоолж үнэ өгөх .
  Жишээ нь № 1-т байгаа 00 үнэр дарагч нь нэг савалгаандаа хэдэн ч ширхэгтэй байж болох ба хэрвээ 5н ширхэгтэй нь 5000 төгрөг бол нэг ширхэгийн үнийг 1000 төгрөг гэж тооцоолж нэгжид шилжүүлэн үнэ өгнө .
  *Захиалгыг график хувиарын дагуу тасалдал үүсгэхгүй нийлүүлдэг байх.
  *Хамгийн багадаа Номингийн 5 салбар дэлгүүрүүдээр шууд хүргэлт хийх боломжтой байх.

  Тусгай шаардлагууд 1.Анхааруулга:
  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан цэвэрлэгээний бодисуудыг  жилийн хугацаанд графикийн дагуу нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг заавал бэлтгэн өгөхба хэрэв өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
   
  1. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  2. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Бараа материалын зардал,тээврийн зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  3. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  4. Сүүлийн 1 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  5. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна.
  Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ. 6.Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа:  Гэрээ байгуулсанаас хойш  жилийн хугацаанд улирал дутамд заасан тоо хэмжээгээр  тасралтгүй нийлүүлэх8.Энэ чиглэлийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж байсан туршлагатай байх /гэрээ актаар баталгаажуулах/
  1. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  • 10.*Ажлын даалгаварт заагдсан чанар үзүүлэлтийг хангах . /Өөр брендийн бүтээгдэхүүн байж болно./
  *Ажлын даалгаварт заагдсан чанар үзүүлэлтийг хангах .  Өөр брендийн бүтээгдэхүүн байж болно.*Хүний биед хор нөлөөгүй , харшил үүсгэдэггүй байх .*Үйлчилгээ цэвэрлэгээний зориулалтаар хэрэглэдэг материал байх .*Тухайн бүтээгдэхүүний хэмжих нэгжээр(ширхэг,боодол,хос...г.м)тооцоолж үнэ өгөх . Жишээ нь № 1-т байгаа 00 үнэр дарагч нь нэг савалгаандаа хэдэн ч ширхэгтэй байж болох ба хэрвээ 5н ширхэгтэй нь 5000 төгрөг бол нэг ширхэгийн үнийг 1000 төгрөг гэж тооцоолж нэгжид шилжүүлэн үнэ өгнө .*Захиалгыг график хувиарын дагуу тасалдал үүсгэхгүй нийлүүлдэг байх.*Хамгийн багадаа Номингийн 5 салбар дэлгүүрүүдээр шууд хүргэлт хийх боломжтой байх. 
  • Тендерийн ажлын даалгаварыг  хавсралтаас үзнэ үү.
 • Та уг тендерт оролцоогүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УИД 3-6 давхарын гэрэлтүүлэг болон агааржуулалтын удирдлагын самбаруудын цахилгааны тэжээлийн кабелиуд нийлүүлэх ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01303 2020-10-05 03:40:09 2020-10-08 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УИД 4-5 давхарын цахилгаан барааны тасгуудын тавилга нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01302 2020-10-05 03:19:52 2020-10-08 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УИД 1-6 давхарын тавилга нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01301 2020-10-05 07:30:11 2020-10-08 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  2020 оны өвлийн хувцасны нэгтгэл захиалга
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01285 2020-08-20 12:09:16 2020-09-01 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Усны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01249 2020-05-22 02:26:22 2020-06-12 10:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хулдаасны хэвлэгч болон дотор хэвлэгч машин худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01243 2020-05-18 06:21:02 2020-06-02 04:00:00
  Төлөв: Хаасан