Увс Агуулах худалдааны гадна хаалганууд

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь “TN01067 Увс Агуулах худалдааны гадна хаалганууд” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2019 оны 08 дугаар сарын 27-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг  ирүүлнэ үү.  

   Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг    Хангамжийн менежер Нямгэрэлээс  лавлаж болно.    
  Утас: 89881826 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас 89881938 
  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net   
 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN01067
  Нийтэлсэн огноо 2019-08-21 00:59:08
  Эцсийн хугацаа 2019-08-27 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа
  Дэд ангилал шилэн хаалга цонх
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага Шаардлагагүй
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  1.Ажлын даалгавар стандартын дагуу байх.
  2.Шалгарсан харилцагч нь Увсын барилга дээр очиж нарийн хэмжилт хийх /тухайн тээврийн зардал бараа нийлүүлэгч тал хариуцна/ 3.Хуанлийн 20хоногт хийж хүлээлгэн өгнө.
  4.2-оос дээш ажлын туршлагатай байх , ижил төстэй гүйцэтгэж байсан ажлын материалаа хавсаргасан байх.
  5.Увсруу хүргэх тээврийн зардал ороогүй байхаар үнэ өгөх.
  6.Улаанбаатараас тухайн барааг увс руу тээвэрлэх машинд ачиж өгөх .

  Тусгай шаардлагууд 1.Анхааруулга:
  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан хаалгануудыг  хугацаанд нь нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  7. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  8. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Бараа материалын зардал, тээврийн зардал, НӨАТ, гааль орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  9. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  10. Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  4 Ажлын даалгаварт заасан тоо ширхэгийн дагуу чанарын шаардлага хангасан хаалгануудыг хуанлийн 20 хоногт нийлүүлнэ.
  1. Ижил төрлийн бараа материал нийлүүлж байсан туршлагатай  байх
  2. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  нийлүүлэгч талын танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  3. 10. Номин ХХК-н чанар,стандартад нийцсэн байх/Ажлын даалгавар болон зураг үзэх/
  4. Нийлүүлэгдэх бараа чанар, стандартын  шаардлага хангаагүйгээс үүссэн хохирлыг бүрэн хариуцах
  5. Шалгарсан харилцагч нь Увсын барилга дээр очиж нарийн хэмжилт хийх /тухайн тээврийн зардал бараа нийлүүлэгч тал хариуцна/
  6. Хуанлийн 20 хоногт хийж хүлээлгэн өгнө.
  7. Увсруу хүргэх тээврийн зардал ороогүй байхаар үнэ өгөх
  8. Улаанбаатараас тухайн барааг увс руу тээвэрлэх машинд ачиж өгөх .
   
  • Сүүлийн 2жилд /2017, 2018 он/ хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл
   
  • Санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 2жилийн/ 2017, 2018 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/
   
  • Харьяалагдах банк, татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон холбогдох байгууллагаас тодорхойлолт ирүүлнэ.
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Ахуйн шингэрүүлсэн газны сав нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01273 2020-07-03 04:17:34 2020-07-22 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Усны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01249 2020-05-22 02:26:22 2020-06-12 10:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хулдаасны хэвлэгч болон дотор хэвлэгч машин худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01243 2020-05-18 06:21:02 2020-06-02 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хяналтын камер, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах-2020
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01233 2020-05-12 07:28:10 2020-05-26 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Увс АХ, Замын-Үүд АХ,Эрдэнэт СМ,32 СМ,11СМ салбаруудын хөргөгч хөлдөөгч шинэчлэлт
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01229 2020-05-04 02:45:27 2020-05-15 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Билл, тээш, жингийн цаасны хэрэглээ - 2020 он
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01174 2020-04-17 02:01:28 2020-04-30 04:00:00
  Төлөв: Хаасан