Тендерийн бичиг баримт


Болих

Болих

Болих

Болих

Болих

Болих

Үнийн саналын задаргаа


# Ажил үйлчилгээний нэр Ажиллах хүчний зардал Материалын зардал Бусад зардал Нийт зардал Үйлдэл
Тоо хэмжээ Hэгж үнэ Нийт үнэ
100
Нийт үнэ: 0₮
Нийт дүн:
Болих