Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Дархан Номин Электроникс худалдааны төвийн салхивчийн системийн засварын ажил TN01040 2019-08-22 03:55:00 Үр дүн гарсан
2 ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах TN01034 2019-08-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Эрдэнэт Номин Электрониксийн салхивчын системийн засварын ажил TN01018 2019-07-25 02:00:00 Үр дүн гарсан
4 Увс аймаг фасадны материал TN01017 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Увс аймаг фасадны материал TN01016 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Увс аймаг дээврийн материал TN01015 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Увс аймаг дээврийн материал TN01014 2019-06-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх TN01005 2019-06-14 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх TN01004 2019-06-14 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Зунжин супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01000 2019-06-18 04:00:00 Үр дүн гарсан