Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Зүүн-4 зам төслийн тэжээлийн кабель татах самбар тоноглох ажил TN00727 2018-06-28 10:00:00 Үр дүн гарсан
2 УБИ Пероны агуулахын хаалганы засварын ажил TN00726 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 НИД Шоколапница кафены террас хийх ажил TN00725 2018-06-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Өмнөговь салбарын агааржуулалт эйркондейшн угсрах ажил TN00724 2018-07-04 04:40:00 Үр дүн гарсан
5 Зүүн 4 зам хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00720 2018-06-22 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Ховд салбарын агааржуулалтын ажил TN00719 2018-07-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Чулуун овоо АХ-нд орох Дизайны засвар TN00711 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Жуков супер маркетын гадна тамбурын ажил TN00707 2018-07-02 04:00:00
9 Оолмарт, 32, өнөр салбарын гадна зам талбайн ажил TN00703 2018-06-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 УИД-ын 6-р давхар Хүүхдийн номын тасаг TN00700 2018-06-27 04:00:00