Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Эрдэнэт Номин агуулах, супермаркетийн гадна фасадны засварын ажил TN00785 2018-09-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 УБИ агуулах худалдааны дотор галын усны шугам солих, шинэчлэх TN00784 2018-10-01 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 32 тойргийн Номин моторс салбарын өргөтгөлийн ажил TN00782 2018-09-12 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 10-р хороололын дэлгүүрийн гадна зам талбайн асфальт тэмдэглэгээ засварын ажил TN00771 2018-09-10 06:00:00 Үр дүн гарсан
5 10-р хороололын хөргөлтийн ажил TN00765 2018-08-22 10:00:00 Үр дүн гарсан
6 Лифт, урсдаг шат угсралт суурилуулалтын туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах TN00756 2018-08-22 13:00:00 Үр дүн гарсан
7 Дархан худалдааны төвийн гадна зам талбайн шинэчлэлтийн ажил TN00750 2018-08-16 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 УБИ-н Гадна ариутгах татуургын шугамын, дотор цэвэр, бохир усны шугам болон агаар сэлгэлтийн системийн ажил TN00745 2018-08-08 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Плаза, каллеопийн мембран дээврийн ажил TN00735 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 TN00734 Зүүн 4 зам, НИД Косметикс тасаг шинээр тавилга хийлгэх TN00734 2018-07-05 07:35:00 Үр дүн гарсан