Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Номин Фейшн салбарын 2019 торны нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах TN00827 2018-11-29 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 УБИ-н ЭКО ЭКСПРЕСС дотор заслын ажил TN00823 2018-11-15 08:18:00 Үр дүн гарсан
3 Төв аймгийн Номин супермаркетын бараа хүлээж авах хэсгийн ажил TN00822 2018-11-02 07:30:00 Үр дүн гарсан
4 Улаанбаатар импекс, Савалгааны цехийн Дотор их засвар болон гадна фасад, тамборын ажил TN00811 2018-10-18 06:30:00 Үр дүн гарсан
5 32 салбарын Номин Моторс дэлгүүр, Гадна фасад болон дотор заслын ажил TN00809 2018-10-25 04:10:00 Үр дүн гарсан
6 Дорнод салбарын худалдааны заалны халаалтын шинэчлэлтийн ажил TN00806 2018-10-25 04:10:00 Үр дүн гарсан
7 Хэнтий аймаг Хурх захын шинэчлэлтийн буулгалтын ажил TN00805 2018-10-12 01:00:00 Үр дүн гарсан
8 32-ын тойрог Номин Моторс ХХК-ний Худалдааны төвийн сантехникийн засвар TN00798 2018-10-16 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Дархан салбарын 2-р давхарын халаалтын шинэчлэлтийн ажил TN00793 2018-10-01 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Эрдэнэт Номин агуулах, супермаркетийн гадна фасадны засварын ажил TN00785 2018-09-24 04:00:00 Үр дүн гарсан