Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Хөрс төв Номин супермаркет дэлгүүрийн дотор засварын ажил TN01073 2019-08-21 06:00:00 Үр дүн гарсан
2 Зунжин супермаркетын гадна зам талбай, төв замын орц гарцын ажил TN01072 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан
3 CADILLAC AUTO SHOW ROOM- ийн заслын ажил TN01071 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан
4 Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил TN01068 2019-08-26 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Увс Агуулах худалдааны гадна хаалганууд TN01067 2019-08-27 04:00:00
6 УБИ Агуулах худалдааны 1-р давхар хоум стайлын хана таазны засвар TN01057 2019-08-16 01:00:00 Үр дүн гарсан
7 Таван Тансаг “ЭКО-ЭКСПРЕСС” дэлгүүрийн заслын ажил TN01056 2019-08-14 10:00:00 Үр дүн гарсан
8 Багануур Супермаркетын гадна зам талбай, тэмдэг тэмдэглэгээний ажил TN01052 2019-07-25 01:00:00 Үр дүн гарсан
9 Улаанбаатар импекс Hийтийн ариун цэврийн өрөөний дотор заслын ажил TN01048 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан
10 УБИ 3-р давхар Косметикийн хана таазны засвар TN01047 2019-08-15 01:00:00 Үр дүн гарсан