Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Өмнөговь Номин Агуулах Худалдааны дээврийн засвар TN00979 2019-06-06 04:00:00
2 Өвөрхангай хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00977 2019-06-10 02:00:00 Үр дүн гарсан
3 Бүрэн плаза Номин хайпермаркет дэлгүүрийн Агаар сэлгэлт, ЦБУ ажил TN00974 2019-05-16 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил TN00971 2019-05-24 01:00:00
5 Олл март Номин хайпермаркетын гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах ажил TN00963 2019-05-24 06:00:00
6 Зунжин номин супермаркетын халаалт, агаар сэлгэлтийн ажил TN00961 2019-05-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Зунжин дотор заслын ажил TN00959 2019-05-15 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Багануур супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00955 2019-05-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Хэнтий Супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00954 2019-05-21 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 УБИ Моторс ба фүүткортын дээврийг мембранаар хийх ажил TN00930 2019-04-24 04:00:00 Үр дүн гарсан