Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Номин Супермаркет - УИД салбарт хөргүүр, хөлдөөгч худалдан авах TN01165 2020-01-10 04:00:00
2 Замын-үүд гадна металл рамтай цонх, хаалга нийлүүлэх TN01162 2019-12-04 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Аз жаргал супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01161 2019-12-05 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Нарны гүүр Супермаркетийн бараа авах хэсгийн тамбар,пандусны ажил TN01160 2019-11-25 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил TN01144 2019-10-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг TN01143 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал TN01142 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг TN01137 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 "Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2 TN01136 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил TN01125 2019-10-18 01:00:00 Үр дүн гарсан