Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УБИ супермаркет, махан цех, фүүдкортын агааржуулалтын ажил TN00569 2018-03-22 06:00:00
2 УБИ-Супермаркетын дотоод заслын ажил /хана,тааз/ TN00568 2018-03-27 06:00:00
3 Дорнод дээврийн хэсэгчилсэн засварын ажил TN00566 2018-03-27 06:00:00
4 Дорноговь агуулах худалдааны агааржуулалтын ажил TN00556 2018-03-16 06:00:00
5 Чулуун-овоо Фүүдкорт засвар TN00555 2018-03-12 06:00:00 Үр дүн гарсан
6 22-Фүүдкортын шалны ажил TN00554 2018-03-12 06:00:00 Үр дүн гарсан