Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УБИ Моторс ба фүүткортын дээврийг мембранаар хийх ажил TN00930 2019-04-24 04:00:00
2 Скай таун Номин хайпермаркетын 2-р давхарын дотор заслын ажил TN00928 2019-04-24 04:00:00
3 Скай таун Номин хайпермаркет 1-р давхарын дотор заслын ажил TN00927 2019-04-24 04:00:00
4 Ховд дээврийн засварын ажил TN00926 2019-04-24 04:00:00
5 Тэрэг, сагс захиалга-2019 TN00902 2019-03-06 04:00:00
6 TN00898 Номин дизайны 2019-2020 оны хэрэгцээнд түүвэр материал нийлүүлэх TN00898 2019-03-12 04:00:00 Үр дүн гарсан