Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 10-р хороололын дэлгүүрийн гадна зам талбайн асфальт тэмдэглэгээ засварын ажил TN00771 2018-09-03 04:00:00
2 10-р хороололын хөргөлтийн ажил TN00765 2018-08-21 04:00:00
3 УИД шоколадница гал тогоо болон заалны агааржуулалтын системийн угсралтын ажил TN00758 2018-08-16 04:00:00
4 Лифт, урсдаг шат угсралт суурилуулалтын туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах TN00756 2018-08-22 04:00:00
5 Дархан худалдааны төвийн гадна зам талбайн шинэчлэлтийн ажил TN00750 2018-08-16 04:00:00
6 УБИ-н Гадна ариутгах татуургын шугамын, дотор цэвэр, бохир усны шугам болон агаар сэлгэлтийн системийн ажил TN00745 2018-08-08 04:00:00 Үр дүн гарсан