Тендерт оролцсон түүх

# Тендерийн нэр Огноо Шалгарсан эсэх Шалтгаан